Smide

Smide är en tillverkningsprocess som involverar formning av en metall genom hamring, pressning eller valsning. Dessa tryckkrafter levereras med en hammare eller stans. Smide kategoriseras ofta efter temperaturen vid vilken det utförs - kall, varm eller varm smide.

Syftet med smide är att skapa metalldelar. Jämfört med andra tillverkningsmetoder ger metallsmide några av de mest robusta tillverkade delarna som finns. När metall värms upp och pressas tätas mindre sprickor och eventuella tomma utrymmen i metallen stängs.

Varmsmideprocessen bryter också upp föroreningar i metallen och omfördelar sådant material över metallverket. Detta minskar avsevärt inneslutningar i den smidda delen. Inneslutningar är sammansatta material som implanteras inuti stål under hela tillverkningen som orsakar stresspunkter i de slutliga smidda delarna.

Även om föroreningar bör hanteras under den inledande gjutningsprocessen, förfinar smide metallen ytterligare. Ett annat sätt som smide stärker metall är genom att alternera dess kornstruktur, vilket är metallmaterialets kornflöde när det deformeras. Genom smide kan en gynnsam kornstruktur skapas, vilket gör den smidda metallen robustare.
Vill du köpa anpassade Smide tillverkade i Kina? Youlin är definitivt ditt bra val. Vi är kända som en av de berömda Smide tillverkarna och leverantörerna i Kina. Accepterar främst OEM- och ODM-affärer eftersom vi erbjuder konsultgrupp, rika erfarenhetsarbetare, supply chain management, olika lösningar och endast export.