Vi besöker amerikanska kunder

- 2021-09-24-

De flesta av våra kunder är baserade i USA. vi besöker våra kunder varje år, för att bättre förstå produkter och utveckla nya produkter..

Vi har många år av stabilt samarbete och bekantar oss med varandra, kunderna är mycket nöjda med Youlins kvanlitet och tjänster.